Pesten

Als je kind wordt gepest…..

…. kan dat aanzienlijke schade aanrichten aan zijn of haar ontwikkeling. En dat wil jij echt niet. Jij kunt die afbraak van je kind maar beter zo snel mogelijk doen stoppen.

Want word je als kind veelvuldig gepest, dan voel je je heel onzeker en kan dat zelfs een karaktertrek worden. Bij veelvuldig pesten ga je aan jezelf twijfelen en begin je te geloven dat het aan jou ligt. Dat je het niet waard bent. Een gepest kind trekt zich eerder terug uit zijn sociale omgeving en kan thuis onhandelbaar worden. Het kind reageert zichzelf af als de spanning te groot wordt. Dat doet het dan vaak op de personen die voor het kind veilig voelen, dus op de ouders en/of broertjes en zusjes. Veelvuldig pesten ondermijnt het zelfvertrouwen van het kind. Het kind zal langzamerhand minder spontaan reageren op zijn/haar omgeving en angst ontwikkelen om zich te uiten. Want dan is het bang om opnieuw te worden afgewezen.

Pesten op school

Het meeste pesten gebeurt op en na school. De leerkrachten zijn zich daar in 85% helemaal niet van bewust. Want kinderen vanaf groep 5 zijn op die leeftijd vaak slim genoeg geworden om het stiekem te doen. Ze hebben gemerkt dat de kans klein is dat ze worden betrapt.

Als ouders sta je vaak machteloos. Je wilt voor je kind opkomen en naar school gaan om het bespreekbaar te maken. Maar ingrijpen door de leerkracht geeft helemaal geen garantie dat het pesten dan ook werkelijk stopt. Het kan zelfs erger worden, als de pesters je kind erop af gaan rekenen dat het geklikt heeft.

Met ervoor zorgen dat het stopt bedoel ik niet zozeer het pesten zelf. Dat kan namelijk maar heel moeilijk gestopt worden. Ik bedoel veel meer de funeste ontwikkeling stoppen die zich in jouw kind zélf voltrekt. En dat is mogelijk door ervoor te zorgen dat het emotioneel weer in balans komt. Dat kan als je kind, met mijn hulp, die nare pestsituaties verwerkt.

Touch4Emo

Met behulp van Touch4Emo is verwerking heel goed mogelijk. Bedenk dat elke negatieve emotie rond een specifieke (pest)gebeurtenis een energieverstoring in het lichaam veroorzaakt. En die kan ik bij je kind wegnemen, zodat ook de ermee verbonden negatieve emotie verdwijnt en daarna wegblijft. Op die manier behandel ik alle negatieve emoties rond alle pestsituaties.
Zo voorkom je nog niet direct dat je kind opnieuw wordt gepest. Maar het helpt wel als je zoon of dochter de problemen dan emotioneel heeft verwerkt. Hij/zij is weerbaarder geworden en kan beter omgaan met toekomstige pestsituaties.