Als je kind wordt gepest…..

…. kan dat aanzienlijke schade aanrichten aan zijn of haar ontwikkeling. En dat wil jij echt niet. Die afbraak van je kind kun je maar beter zo snel mogelijk laten stoppen.

Want word je als kind veelvuldig gepest, dan voel je je heel onzeker en kan dat zelfs een karaktertrek worden. Als het maar vaak genoeg gebeurt, ga je twijfelen aan jezelf en begin je te geloven dat het aan jou ligt. Dat je het niet waard bent. Een kind dat wordt gepest, trekt zich eerder terug uit zijn sociale omgeving en kan thuis onhandelbaar worden. Als de spanning te groot wordt, reageert het kind zich af en doet dat vaak op de personen die voor het kind veilig voelen, dus op de ouders en/of broertjes en zusjes. Door het pesten wordt het zelfvertrouwen van het kind ondermijnd. Als dat jaren voortduurt, zal het kind minder spontaan reageren op zijn/haar omgeving en angst ontwikkelen om zich te uiten, want dan is het bang om opnieuw te worden afgewezen.

Het meeste pesten gebeurt op en na school. In 85% van de gevallen zijn de leerkrachten zich daar helemaal niet van bewust, want kinderen vanaf groep 5 zijn op die leeftijd vaak slim genoeg geworden om het stiekem te doen en hebben gemerkt dat de kans klein is dat ze worden betrapt.

Als ouders sta je vaak machteloos. Je wilt voor je kind opkomen en naar school gaan om het bespreekbaar te maken, maar ingrijpen door de leerkracht geeft helemaal geen garantie dat het pesten dan ook werkelijk stopt. Het kan zelfs erger worden, als de pesters je kind erop af gaan rekenen dat het geklikt heeft.

Met ervoor zorgen dat het stopt bedoel ik niet zozeer het pesten zelf, omdat het heel moeilijk blijkt om dat te laten stoppen. Ik bedoel veel meer de funeste ontwikkeling stoppen die zich in jouw kind zélf voltrekt. En dat is mogelijk door ervoor te zorgen dat het emotioneel weer in balans komt. Dat kan door je kind die nare pestsituaties te laten verwerken.

Met behulp van EFT is dat heel goed mogelijk. Bedenk dat elke negatieve emotie rond een specifieke (pest)gebeurtenis een energieverstoring in het lichaam veroorzaakt. En die kan ik bij je kind wegnemen, zodat ook de ermee verbonden negatieve emotie verdwijnt en daarna wegblijft. Op die manier behandel ik alle negatieve emoties rond alle pestsituaties.

Daarmee wordt natuurlijk niet direct voorkomen dat je kind opnieuw wordt gepest. Maar als de problemen emotioneel zijn verwerkt en je zoon of dochter daarna toch weer wordt getreiterd, dan is hij/zij weerbaarder en zal het anders, beter reageren.

Omdat ik heel begaan ben met kinderen die worden gepest, bied ik jou aan om je kind -telefonisch, in jouw aanwezigheid- kosteloos te helpen met de verwerking van deze problematiek, in 1 of meerdere behandelingen. De enige tegenprestatie die ik verlang is dat je daarna een recensie schrijft op mijn Facebookpagina Pestzorg, die ik mag opnemen in een document zoals dit: 187 recensies. Als je dit opent en met <ctrl> <F> zoekt op de term <pest>, dan vind je alvast een paar voorbeelden van de werkzaamheid van EFT bij pesten.

Voor het maken van een afspraak kun je mij bellen op 06-83227032. Het is echter ook mogelijk om een bericht te sturen via het contactformulier.