Waarde

Jouw emotionele problemen kunnen snel en blijvend worden opgelost. Dat laten deze 188 recensies zien, die mijn cliënten tussen 2015 en 2018 op mijn persoonlijke FB pagina hebben geschreven en die daar ook terug te lezen zijn.

De waarde van een succesvolle behandeling heb ik vastgesteld op

€ 90,00 per uur.

 Ik zeg ‘succesvolle behandeling’, want mocht het toch zo zijn dat je niet tevreden bent met de resultaten, dan geldt mijn No Cure – No Pay regeling en hoef je niets te betalen.

Voorwaarde voor een succesvolle behandeling is wel dat je je emoties en gevoelens kunt oproepen, als je terugdenkt aan de nare gebeurtenis die je wilt gaan verwerken. 

Wat verwacht ik van jou, vóór het begin van de behandeling?

Jij spaart tijd uit (en daarmee geld) als je vooraf aan de behandeling mij al een aantal gegevens toestuurt. Dan hoeven we die zaken dus niet binnen de betaalde behandeltijd te doen. Met die info kan ik mij alvast voorbereiden op de behandeling.

 

Mijn verzoek aan jou:

graag mijn website www.touch4emo.nl doorlezen, zodat bij het begin van de behandeling het meeste al duidelijk is;

 1. mij een mailtje te sturen (info@touch4emo.nl) met de volgende informatie:
 2. Personalia:

Naam, adres, PC/Woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat (getrouwd/gescheiden, alleenstaand/samenwonend), aantal kinderen en beroep;

 1. Graag een kort verslag sturen van enkele gebeurtenissen uit het verleden, over ervaringen waar je nog steeds emotioneel last van hebt en waar je graag van af wilt.
 2. Voorbeeld: Toen ik 11 jaar was, heeft mijn moeder mij in het bijzijn van mijn vriendinnetjes voor schut gezet. Ze zei dat ik een verwend kreng was. Als ik daaraan terugdenk, kan ik nog steeds verdriet oproepen op niveau 7, dat ik voel als een dichtgeknepen keel.
 3. De volgende verklaring:

VERKLARING

(versie 23-11-2022)

Ik verklaar:

 1. op de website www.touch4emo.nl volledig de informatie te hebben doorgelezen over de behandelmogelijkheden die Martin de Witte kan bieden in zijn behandelingen met Touch4Emo;
 2. volledig te zijn geïnformeerd over de kosten van de behandeling;
 3. in te stemmen met het minimum van 2 behandelingen;
 4. volledig in te stemmen met de doelstelling van de behandeling. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van mijn eigen inspanning;
 5. de behandelingen vinden plaats op basis van no cure – no pay: als ik van mening ben dat de behandelde emotionele problemen niet hebben geleid tot verwerking daarvan, hoef ik niets te betalen;
 6. de mogelijkheid te hebben gehad om alle vragen (die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen) te stellen. Dat kan via de telefoon, websiteformulier, e-mail of rechtstreeks aan Martin de Witte. Ik ben van mening op alle vragen antwoord te hebben gekregen;
 7. op de hoogte te zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt. Dat wat in de praktijk wordt besproken wordt niet gedeeld met derden, anders dan met mijn toestemming;
 8. akkoord te gaan met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving  voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van Martin de Witte binnen zijn beroepsgroep;
 9. ervan op de hoogte te zijn dat ik het recht heb op inzage in mijn dossier. Dat geldt ook voor alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarop betrekking hebben;
 10. ervan op de hoogte te zijn dat mijn expliciete toestemming nodig is voor het delen van informatie met derden. Zoals de huisarts, een specialist of een andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En ik beslis per situatie of ik daarvoor wel of niet mijn toestemming geef;
 11. alle gestelde vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij vragen over mijn gezondheid, bij het begin van de behandeling, alle relevante informatie te zullen geven (zie daarbij ook http://touch4emo.nl/wie-behandel-ik-niet/);
 12. bij te betalen behandelingen, de rekening binnen 2 weken na ontvangst te voldoen, of zoveel eerder als nodig is om ervoor te zorgen dat betaald is vóórdat een volgende behandeling plaatsvindt. Overmaking op bankrekeningnummer NL35ABNA0539386472 t.n.v. Martin de Witte, onder vermelding van: ‘Touch4Emo’ en het rekeningnummer.
 1.  

Plaatsen van behandeling
Op locatie in mijn praktijk, naar keuze in
Almelo, Verdilaan 85,
of

Telefonisch of via beeldbellen
van over de hele wereld, voor iedereen die Nederlands spreekt. Die behandelingen zijn net zo effectief als in mijn praktijk. Het grote voordeel is dat je dan geen rekening hoeft te houden met reisduur en reiskosten.

Afzeggingen
• Afspraken kunnen tot 24 uur vóór de behandeling kosteloos worden afgezegd.
• Bij afzeggingen binnen 24 uur vóór de behandeling breng ik je €50 in rekening.

Beroepsvereniging/Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de NIBIG (Nederlands Instituur ter Bevordering van Integrale Gezondheidszorg).
Mijn behandelingen worden niet meer (gedeeltelijk) door zorgverzekeraars vergoed. Maar wellicht kan je werkgever wel vergoeden, onder de noemer ‘Coaching’ (zie de kop ‘Coaching vergoed?’)

Klachten
Wat te doen bij klachten.