Tarieven

Per 15 april 2018:
€ 80,– per uur (€20,– per kwartier)
(Op verzoek is gespreide betaling mogelijk)

Mijn bijdrage in deze Corona crisistijd is dat ik jou kosteloos ga helpen om je stress door Corona naar beneden te brengen, d.m.v. een telefonische EFT-behandeling. 

En tot nader order bied ik mijn normale behandelingen aan met 50% korting.

No Cure –  No Pay

Mijn verzoek aan jou:

1. Om jouw kostbare tijd zoveel mogelijk te kunnen besteden aan de daadwerkelijke behandeling, graag voorafgaand aan de behandeling:

a. mijn website www.emotietherapeut.nl doorlezen,

b. mij een mailtje sturen (info@emotietherapeut.nl).
(Als je reageert om je stress naar beneden te brengen in deze coronacrisis, dan graag aangeven waarom je die stress ervaart)
In alle ander gevallen graag een kort verslag sturen van enkele gebeurtenissen uit het verleden, over ervaringen waar je nog steeds emotioneel last van hebt en daar graag van af wilt.
Voorbeeld: Toen ik 11 jaar was, heeft mijn moeder mij in het bijzijn van mijn vriendinnetjes voor schut gezet. Ze zei dat ik een verwend kreng was. Als ik daaraan terugdenk, kan ik nog steeds verdriet oproepen op niveau 7, dat ik voel als een dichtgeknepen keel.

c. Om mij in dat mailtje ook de volgende gegevens te sturen (vraag van mijn beroepsvereniging):

(1) Naam, adres, PC/Woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat (getrouwd/gescheiden, alleenstaand/samenwonend), aantal kinderen en beroep;

(2) Onderstaande verklaring (t/m pt 15) te kopiëren en die te plakken in je mailtje naar mij.

Ik verklaar:

1. op de website www.emotietherapeut.nl volledig de informatie te hebben doorgelezen over de therapeutische mogelijkheden die Martin de Witte kan bieden bij zijn werkzaamheden als Emotietherapeut met de interventietechniek EFT (Emotional Freedom Techniques);

2. volledig te zijn geïnformeerd over de kosten van de behandeling;

3. in te stemmen met het minimum van 2 behandelingen (voor gratis stressbehandelingen i.v.m. Corona, is het maximum 2 behandelingen);

4. volledig in te stemmen met de doelstelling van de behandeling. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van mijn eigen inspanning;

5. mij te realiseren dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Martin de Witte;

6. de mogelijkheid te hebben gehad om alle vragen (die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen) te stellen. Dat kan via de telefoon, websiteformulier, e-mail of rechtstreeks aan Martin de Witte. Ik ben van mening op alle vragen antwoord te hebben gekregen;

7. op de hoogte te zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt. Dat wat in de praktijk wordt besproken wordt niet gedeeld met derden, anders dan met mijn toestemming.

8. akkoord te gaan met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving  voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van Martin de Witte binnen zijn beroepsgroep.

9. ervan op de hoogte te zijn dat ik het recht heb op inzage in mijn dossier. Dat geldt ook voor alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarop betrekking hebben.

10. ervan op de hoogte te zijn dat voor het verkrijgen van een kopie van mijn dossier kosten in rekening gebracht kunnen worden.

11. ervan op de hoogte te zijn dat mijn expliciete toestemming nodig is voor het delen van informatie met derden. Zoals de huisarts, een specialist of een andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En ik beslis per situatie of ik daarvoor wel of niet mijn toestemming geef.

12. alle gestelde vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij vragen over mijn gezondheid, bij het begin van de behandeling, alle relevante informatie te zullen geven (zie daarbij ook https://emotietherapeut.nl/wie-behandel-ik-niet/).

13. bij betaalde behandelingen om de rekening binnen 2 weken na ontvangst te voldoen op rekeningnummer NL35ABNA0539386472 t.n.v. Emotietherapeut, onder vermelding van: ‘Emotietherapie en het rekeningnummer.

Plaatsen van behandeling
1. Telefonisch. Een behandeling per telefoon is net zo effectief als bij persoonlijk contact. Voordeel: je hoeft niet naar Almelo of Zwolle te komen.

2. Almelo, Verdilaan 85.

Afzeggingen
• Afspraken kunnen tot 24 uur vóór de behandeling kosteloos worden afgezegd.
• Bij afzeggingen binnen 24 uur vóór de behandeling breng ik je €50 in rekening.

Beroepsvereniging/Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de ISO 9001 geaccrediteerde beroepsvereniging VIV.
Sinds 2017 kunnen de in rekening gebrachte bedragen helaas niet meer bij een zorgverzekeraar (gedeeltelijk) worden gedeclareerd.

Klachten
Wat te doen bij klachten