Tarieven

€80,– per uur.

No Cure – No Pay
De resultaten zijn zo goed dat ik het mij kan veroorloven mijn behandelingen aan te bieden op basis van No Cure – No Pay. Als je niet tevreden bent, hoef je niets te betalen.

Wat verwacht ik van jou, vóór het begin van de behandeling?

Jij spaart tijd uit (en daarmee geld) als je vooraf aan de behandeling mij al een aantal gegevens toestuurt. Dan hoeven we die zaken dus niet binnen de betaalde behandeltijd te doen. Met die info kan ik mij alvast voorbereiden op de behandeling en ook dat doe ik ook in mijn eigen tijd.

 

Mijn verzoek aan jou:

1.      graag mijn website www.emotietherapeut.nl doorlezen, zodat bij het begin van de behandeling het meeste al duidelijk is;

2.      mij een mailtje te sturen (info@emotietherapeut.nl) met de volgende informatie:

a.      Personalia:

Naam, adres, PC/Woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat (getrouwd/gescheiden, alleenstaand/samenwonend), aantal kinderen en beroep;

b.     Graag een kort verslag sturen van enkele gebeurtenissen uit het verleden, over ervaringen waar je nog steeds emotioneel last van hebt en waar je graag van af wilt.

                                                    i.     Voorbeeld: Toen ik 11 jaar was, heeft mijn moeder mij in het bijzijn van mijn vriendinnetjes voor schut gezet. Ze zei dat ik een verwend kreng was. Als ik daaraan terugdenk, kan ik nog steeds verdriet oproepen op niveau 7, dat ik voel als een dichtgeknepen keel.

c.     De volgende verklaring:

 

Ik verklaar:

 1. op de website www.emotietherapeut.nl volledig de informatie te hebben doorgelezen over de therapeutische mogelijkheden die Martin de Witte kan bieden bij zijn werkzaamheden als Emotietherapeut met de interventietechniek EFT (Emotional Freedom Techniques);
 2. volledig te zijn geïnformeerd over de kosten van de behandeling;
 3. in te stemmen met het minimum van 2 behandelingen ;
 4. volledig in te stemmen met de doelstelling van de behandeling. Daarbij ben ik mij ervan bewust dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van mijn eigen inspanning;
 5. mij te realiseren dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Martin de Witte;
 6. de mogelijkheid te hebben gehad om alle vragen (die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen) te stellen. Dat kan via de telefoon, websiteformulier, e-mail of rechtstreeks aan Martin de Witte. Ik ben van mening op alle vragen antwoord te hebben gekregen;
 7. op de hoogte te zijn van de vertrouwelijkheid van de informatie die gegeven wordt. Dat wat in de praktijk wordt besproken wordt niet gedeeld met derden, anders dan met mijn toestemming.
 8. akkoord te gaan met het volstrekt geanonimiseerde gebruik van de gevalsbeschrijving  voor educatieve doeleinden (inter- en supervisie) van Martin de Witte binnen zijn beroepsgroep.
 9. ervan op de hoogte te zijn dat ik het recht heb op inzage in mijn dossier. Dat geldt ook voor alle verdere rechten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en daarop betrekking hebben.
 10. ervan op de hoogte te zijn dat mijn expliciete toestemming nodig is voor het delen van informatie met derden. Zoals de huisarts, een specialist of een andere therapeut ingeval van overdracht en/of doorverwijzing of anderen die al dan niet bij de zorgverlening betrokken zijn. En ik beslis per situatie of ik daarvoor wel of niet mijn toestemming geef.
 11. alle gestelde vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij vragen over mijn gezondheid, bij het begin van de behandeling, alle relevante informatie te zullen geven (zie daarbij ook https://emotietherapeut.nl/wie-behandel-ik-niet/).
 12. bij betaalde behandelingen om de rekening binnen 2 weken na ontvangst te voldoen op rekeningnummer NL35ABNA0539386472 t.n.v. Emotietherapeut, onder vermelding van: ‘Emotietherapie en het rekeningnummer.

Plaatsen van behandeling
Op locatie in mijn praktijk, naar keuze in
Almelo, Verdilaan 85,
Boekelo, Boekelose Stoomblekerij 15 of in
Zwolle of

Telefonisch
van over de hele wereld, voor iedereen die Nederlands spreekt. Telefonische behandelingen zijn net zo effectief als behandelingen in mijn praktijk. Het grote voordeel is dat je dan geen rekening hoeft te houden met reisduur en reiskosten.

Afzeggingen
• Afspraken kunnen tot 24 uur vóór de behandeling kosteloos worden afgezegd.
• Bij afzeggingen binnen 24 uur vóór de behandeling breng ik je €50 in rekening.

Beroepsvereniging/Vergoedingen
Ik ben aangesloten bij de ISO 9001 geaccrediteerde beroepsvereniging VIV.
Sinds 2017 kunnen de in rekening gebrachte bedragen helaas niet meer bij een zorgverzekeraar (gedeeltelijk) worden gedeclareerd.

Klachten
Wat te doen bij klachten