Tarieven

€ 80,– per uur (€20,– per kwartier) (alles langer dan een uur: 50% korting)
(op verzoek is gespreide betaling mogelijk).

(Leden van de FB groep Emotie-Eten die hebben meegedaan met mijn laatste verloting, maar niet hebben gewonnen, krijgen tot aan de volgende verloting 25% korting)

Omdat mijn cliënten het (binnen mijn flexibele tariefsysteem) lastig vonden zelf hun betalingstarief vast te stellen, heb ik dat systeem helaas weer moeten afschaffen.

Vanaf 21 augustus 2017 zijn daarom de kosten weer vastgesteld op het oude tarief (01-12-2015).

Mijn verzoek aan jou:

 1. Om jouw kostbare tijd zoveel mogelijk te kunnen besteden aan de daadwerkelijke behandeling, graag voorafgaand aan de behandeling:
  1. mijn website www.emotietherapeut.nl doorlezen,
  2. mij een mailtje sturen (info@emotietherapeut.nl) met een kort verslag van enkele gebeurtenissen uit het verleden waar je nog steeds emotioneel last van hebt en daar graag van af wilt.
   Voorbeeld: Toen ik 11 jaar was, heeft mijn moeder mij in het bijzijn van mijn vriendinnetjes voor schut gezet. Ze zei dat ik een verwend kreng was. Als ik daaraan terugdenk, kan ik nog steeds verdriet oproepen op niveau 7, dat ik voel als een dichtgeknepen keel.
 2. Om mij in dat mailtje ook de volgende gegevens te sturen (vraag van mijn beroepsvereniging):
  1. Naam, adres, PC/Woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, burgerlijke staat (getrouwd/gescheiden, alleenstaand/samenwonend), aantal kinderen en beroep;
  2. Ik verklaar:
   1. op de website www.emotietherapeut.nl volledig de informatie te hebben doorgelezen over de therapeutische mogelijkheden die Martin de Witte kan bieden bij zijn werkzaamheden als Emotietherapeut met de interventietechniek EFT (Emotional Freedom Techniques);
   2. volledig te zijn geïnformeerd over de kosten van de behandeling;
   3. volledig in te stemmen met de doelstelling van de behandeling, waarbij ik mij ervan bewust ben dat het resultaat van de behandeling onder meer afhankelijk is van mijn eigen inspanning;
   4. mij te realiseren dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting aan de zijde van Martin de Witte;
   5. de mogelijkheid te hebben gehad om alle vragen (die naar aanleiding van de voorgenomen behandeling naar voren zijn gekomen) te stellen via de telefoon, websiteformulier, e-mail of rechtstreeks aan Martin de Witte en van mening te zijn op alle vragen antwoord te hebben gekregen;
   6. alle gestelde vragen naar waarheid beantwoord te hebben en bij vragen over mijn gezondheid, bij het begin van de behandeling, alle relevante informatie te zullen geven (zie daarbij ook http://emotietherapeut.nl/wie-behandel-ik-niet/).
 3. Om de rekening binnen 2 weken na ontvangst te voldoen op rekeningnummer NL35ABNA0539386472 t.n.v. Emotietherapeut, onder vermelding van: ‘Emotietherapie en het rekeningnummer.

Plaatsen van behandeling
1. Telefonisch. Een behandeling per telefoon is net zo effectief als bij persoonlijk contact. Voordeel: je hoeft niet naar Almelo te komen.
2. Almelo, Verdilaan 85

Afzeggingen
• Afspraken kunnen tot 24 uur vóór de behandeling kosteloos worden afgezegd.
• Bij afzeggingen binnen 24 uur vóór de behandeling breng ik je €50 in rekening.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de ISO 9001 geaccrediteerde beroepsvereniging VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitskunde).

Als lid van de VIV beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het  Reglement Geschillencommissie.

Bij klachten kunt u gebruik maken van dit klachtenreglement.
In geval van klachten zal de VIV mij als therapeut behandelen volgens haar tuchtrecht.

Vergoedingen
Verzekeraars hebben vanaf 2017 nieuwe eisen gesteld, met voor mij opleidingskosten van €3000. Omdat ik daarvan heb afgezien, worden mijn behandelingen niet meer (gedeeltelijk) vergoed.